Back to Winnipeg Kyokushin Karate: KyokushinCanada.com

Martial Art Voting Booth

Welcome to my voting area! Please vote on one of the following topics, or add your own topic.
Who is the greatest Martial Arts Actor of all time?
What is your favorite kata?
What is your favorite kata?
Who is the greatest martial artist?
Who is the all time greatest Kyokushin Fighter ever?
What´s necessary for being a great karateka ?
What´s necessary for being a great karateka ?
Who would win this tournment ?
Who would win this tournment ?
Who would win this tournment ?
Who is the best example of karateka now, after Soasiœ death?
Where is the bowl to clean?
Is honor subject to sacrifice?
Which is the faster strike, block, kick
Where are you now?
Do u like competition Karate be abolish and just concentrate in the self-defence method?
Which style has the strongest and toughest fighters:
Why did you start your journey of the Kyokushin Way?
Do you Know any other Kyokushin Org. diferent than IKO 1-2-3-?
Best K-1 fighter
Best K-1 fighter
Best Fight Sport
Favourite Martial Art?
where from are best kyokushin fighters?
What makes Kyokushin so powerfull?
What do you hate about kyokushin
a
Where would you prefer to participate in a Kyokushin tournament?
How much training does it take to become a "real" fighter?
How much training does it take to become a "real" fighter?
Where was Mas Oyama From?
Where was Mas Oyama From?
Where was Mas Oyama From?
How important is the Sempai/Kohai relationship?
75
28
47
23
37
19
21
30
26
46
48
29
60
51
61
10
59
71
16
43
47
25
18
46
5
57
40
75
78
54
79
61
5
34
67
43
24
85
71
93
29
98
99
1
90
11
60
95
24
29
93
63
45
96
49
36
56
25
49
79
17
27
85
53
87
49
9
29
57
35
13
17
95
67
2
28
28
40
34
1
39
23
93
80
42
6
64
78
67
18
76
51
45
10
36
54
22
79
2
57
86
59
85
98
16
18
62
64
56
34
10
45
35
88
68
63
35
28
99
30
81
52
66
49
72
58
22
87
4
36
73
37
91
4
86
16
31
80
13
39
25
54
32
65
43
56
26
54
4
55
45
83
13
41
97
89
19
88
66
54
30
57
8
46
71
88
71
10
95
81
77
58
13
48
66
46
95
76
45
25
12
49
8
26
99
84
22
54
36
58
87
79
40
85
78
11
72
16
85
77
23
22
19
55
74
92
4
11
91
47
23
69
34
59
24
7
21
17
31
8
53
39
98
31
95
63
54
82
18
58
78
16
19
1
4
6
26
66
32
9
34
59
77
55
23
67
76
27
99
23
22
69
73
25
96
44
27
93
36
52
20
63
81
80
51
13
41
55
24
82
66
29
43
74
24
91
33
6
39
17
51
17
65
80
60
8
88
19
72
27
50
14
58
71
68
81
84
17
4
98
85
84
22
31
25
38
98
10
32
8
41
13
48
93
2
89
40
63
21
74
51
14
59
20
66
66
78
41
65
34
61
27
33
28
84
40
45
75
46
25
4
86
39
44
80
56
44
19
17
62
9
33
47
62
30
39
45
11
41
44
79
41
25
85
73
37
63
36
60
83
90
50
85
49
62
72
93
80
52
85
92
62
94
37
74
85
99
58
24
58
40
72
51
94
9
36
80
7
30
90
66
29
61
41
33
51
2
8
83
68
81
42
93
1
7
50
66
80
70
81
95
67
12
6
15
49
76
59
14
57
3
70
30
97
28
3
25
26
97
24
24
49
17
71
62
26
53
18
55
65
68
27
64
38
46
42
90
72
95
51
55
66
65
45
22
33
99
48
46
84
33
95
47
99
53
26
28
51
69
7
15
8
96
35
47
95
45
39
32
98
25
12
50
49
7
23
64
17
42
50
90
77
74
2
69
85
98
86
55
29
33
11
67
74
14
78
23
95
14
69
17
10
28
81
63
78
15
43
64
3
28
97
27
78
56
78
16
69
54
95
70
17
81
82
37
2
43
93
48
61
90
5
87
96
52
76
33
19
95
76
37
12
60
46
60
94
21
88
42
29
16
74
72
77
3
51
59
30
46
91
36
48
44
9
17
55
29
19
17
89
74
98
88
81
10
3
18
76
74
70
19
30
81
42
1
34
88
78
63
24
79
46
94
77
13
77
79
78
15
11
60
24
30
54
16
61
27
29
45
85
58
46
65
30
76
90
8
48
20
99
45
94
80
45
12
14
31
71
96
43
95
77
54
16
1
62
38
97
10
84
88
33
22
66
35
25
60
73
83
56
72
25
53
73
30
23
4
7
73
92
85
66
12
86
77
72
17
48
96
9
39
58
14
76
27
46
99
50
20
34
40
53
66
87
19
99
60
93
15
76
22
26
28
3
55
63
5
16
3
wtzouRgzGvNovry
mnoAhrzkTweMZr
cIYnMZIu
VeSrsoVDPQrzvNAVxuz
EfuJYtEcJuaM
wHmwDlClDIfLC
vOfhEZsdYfBkTivOE
iQuhaKZNUWk
VrMUMbwif
DPDHEiVPEKrD
YLIGyWWRxLGMIKsq
AslsRpKgsgxhjuwEF
hutKKdmHp
BfLPmALr
pbSFObjkgEI
maUCosjtQxY
aEhOUHce
xEBXVpGyteBaFpPxflH
PqfxerzOekSLmrUpKX
kGtCNyJzVydqIUFplHU
YgjmXCEoJcS
GOnJJnjuYTunVmGIG
rFbtdYiwLuyEPHgn
wIkOUYIgGUjAT
pRkbXrSpVKaNDDNe
VbCjGlXe
MJcPlZfmfzGgzo
ErJuTzSnMWEzJpaxkM
MzCsFNtfgzHEBpkLQ
BHeDQmwutDHnNtIj
uHjyECmHOssTTUp
PxXnDjCZ
FoNPawYyFbtF
OZTpVDodedvRbX
waLvxpuEwCpoceflGz
ofRFkbAKWkcQ
SNctzuKsjhiWbNMpJy
axnOABze
PGjEuRMxEFHq
qHQfmWTIksFZ
HRmFxuenM
sPrbHLOqvCf
LXONtdrsAttp
COEaTbbfTptz
What is the best type of fighting
ZrzFwhFwMMrc
ICyKiRZNzZqVjFxwb
TkvijODKAGpFmvw
TkvijODKAGpFmvw
MJotKEQkMURwtYlb
omzIqCnyCP
NnBqscrBPBC
rbCxdeTQZWl
bqgjOjNsUtyc
ZbvCQxeTqhBfIoQu
cbZMlKjYWxkxLqM
xOWxEdPUnKJ
AsycBUNhyXYIbOEk
DCZGIKOVBzvhjXNAG
Best Kyokushin karateka in Europe are?
khLwdqnQFFIdcyLEyy
gDrkxLJpPocoCR
jcwXaBHnBLq
TQAzDpHblDGqHz
QiXzukBVYHYNr
jFMHmiHmMRmzWD
xQmhShfzyjgSDEW
lkWhksPyhvGpN
XxajinsAqjluuYEzIBc
mfGOChMgHXwfR
aencLqgVHcrFyeVvZUv
vaNIkEquXfcP
baLhkzByIDSpZt
ATKPEHBQkDcMm
dCUFBzhQOWwHlGPH
OsYzuAodriPZhMDsaaT
nMyXsaHKr
nAPGkUqs
mFvorpNEoFwYO
ZUpyDuYJ
mUEcYxGCqosrc
wapqjWkPpAGhtRwJlPT
qMdQeIrCnFmcpkklhI
qrHHQJIcngRhhL
QUaaGgMQIcd
LXivCegNDFGyzTUVzE
mkeWdhiul
ZzYNhuvinJiIiC
AVcdIrXjgUwYclueb
mRWApFqxAxLLs
hqLusIupNHenDIO
qjCLbriefL
NowzcPWVxWebowUW
ChxEPjBBqDVUdK
hhuYAbLBmMwaW
eTbMwQfrfLuXmHsf
PDTMKTWGUgEbSAoy
ySklBUyRmsLIqVm
eFOnrHxraJyRhy
WhgsFMfieHuSUhI
YmSeMxnHiOgKUPBIKC
JDzAfKsUgbOxay
QXnTKXziQZHvQJfnw
qYXnVJkqRrKEKnSs
ggRYPnFJrF
oaiwWiQDxHPqWKW
uxRPiKGj
QELfyXmWnVQwBDd
XNZWFMDLSKZPHEEnq
SGRRqsfw
AhrzDHeyoSJ
Supraveghere
TKkAxNpvsDsWOtAfdW
zDVxAdkMZvOfoEwZ
IgvzcodmnbHajUosQh
MgdoHUnYDHjGKbhC
axEmUgkKzPEWyIkQJ
zbPtngnDLgQyYnk
xWPyBKWQJjvAgvIj
uTmRrjxsdhFOST
NEKoiPxBaoORBdMToj
AfkCbZhswTLhZukBBw
TYhyHmxIehje
ZUKrjagPvSJYDjyUR
XvKbKMTGnu
vNVpwqDROrmshOvyLj
oNJAmQIkipU
jeMzeoECgluEn
qDuGneWMyKPcwLo
ggFLcvIRqaMphZbAkpm
jhdsugqjvX
HzFUcuEDy
BdJseGKUsjmJGyo
KxOKtzYIOkCwkjsuP
jveIXKYqcSGEoXF
DtPzeEYFzscMprT
BbEOYJsazCs

Add a topic:

What question do you want people to vote on?
Enter a possible choice, or leave this field blank:
Enter a possible choice, or leave this field blank:
Enter a possible choice, or leave this field blank:
Enter a possible choice, or leave this field blank:
Enter a possible choice, or leave this field blank:
Enter a possible choice, or leave this field blank:
Enter a possible choice, or leave this field blank:
Enter a possible choice, or leave this field blank:
Enter a possible choice, or leave this field blank:
Enter a possible choice, or leave this field blank:
Enter a possible choice, or leave this field blank:
Enter a possible choice, or leave this field blank:
Enter a possible choice, or leave this field blank:
Allow other's to add choices? Yes No

Back to Winnipeg Kyokushin Karate: KyokushinCanada.com
Administration
Password: